logo guvernul romaniei primaria biled primaria timisoara
imagine cu primarul

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED

 

2019

 

Deficit buget  2018

ALEGEREA PRESEDINTElui DE SEDINTA -ian-mart 2019

BILED TARIFE NOI DESEURI ADID  TIMIS

Prelungire valabilitate PUG 2023

Strategia  ACHIZITII 2019

ACTIVITATEA ASITENTILOR SOCIALI IULIE DECEMBRIE 2018

ANEXA -PLAN LUCRARI DE INTERES LOCAL PE 2019 BENEFICIARI LEGEA 416

PLAN LUCRARI DE INTERES LOCAL PE 2019 BENEFICIARI LEGEA 416

PLAN anual privind serviciile sociale acordate pentru 2019

Strategia serviciilor sociale 2019-2020

Organizare retea scolara 2018-2019

Plata online impozite si taxe

Numar de casa ZAINEA ILEANA

Numar de casa dispensar medical 2019

Numar de casa  internat

Parteneriat public privat internat

Club sportiv de drept public VOINTA BILED

Sala de sport cu tribuna 180 locuri

Demolare scoala braun

Anexa domeniu

COMPLETARE HCL 100 trecere DC la DJ biled iecea Mare

COMPLETAta  trecere DC la DJ biled iecea Mare

Aprobare executie bugetara 2018

Completare domeniu public teren drum marcus constantin

STAT FUNCTII 2019

Anexa -Plan de ocupare a functiilor publice (1)

Plan ocupare functii publice 2019

Vanzare locuinta MUNTEANU AURELIAN 537

Dezmembrare teren la carmen 3 LOTURI

Cotizatie pol crestere timisoara

Neasumare responsabilitate program scoli

Anexa 2-Agenţii Economici deserviţi de proiectul- aMENAJARE TROTUARE

Anexa nr.1 indicatori proiect trotuare  prin GAL 2019

Proiect trotuare  prin GAL 2019

Transfer autoutilitara DACIA

 

 

2018

 

 PLATA cotizatie GAL 2018

Dezmembrare teren DISPENSAR SI PARC

Vanzare locuinta Constantinescu Cristina

Titular Varga Olga

 Lista de prioritate tineri mai 2018

Atribuire teren lg 15- HIRTOPEANU OANA

CREDIT CEC BANC ASFALTARE STRAZI

Intabulare drum sătesc 871 la 886

EXTINDERE RETEA ELECTRICA IN PUZ

DEZMEMBRARE 416 PT BOXE

Aprobare avans 40 scrisoare de garantare camin cultural

Plata comision fond garantare camin

Impozite 2019

Taxe 2019

Impozite si taxe 2019

Rectificare 2 buget IUNIE 2018

Aprob. Reg.  Asist.sociala Biled

Cotizatie suplimentara ACoR

Titular Kosa Judit

Vanzare locuinta BOSINCEANU MIHAELA

Numar de casa SIMA ADRIAN

Dezmembrare Volfart

Alipire BOXE cu BLOC

Apartamentare BLOC

Intabulare boxe BLOC

Servitute trecere teren 312b

Bazin de inot didactic

Apartenenta si intabulare DOMENIU PRIVAT TEREN Simon si Mihaila

 
 
 

REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC

 Statii curse speciale

Lista de prioritate tineri IULIE 2018

Rectificare 3 buget AUGUST 2018

Vanzare locuinta BUD MARIN

Vanzare locuinta JIGA

Vanzare locuinta Boldizsar Eva

Vanzare locuinta Kosa

Intabulare teren casuta Costar 2018

Radiere concesiune Tomescu Floarea

Folosirea sumei pentru Zilele Biledului 2018

Rectificare 4 buget AUGUST 2018

Vanzare teren aferent BANU ANDREI si NICOLETA ADINA

Vanzare teren aferent Chis Simion

Titular Cucu in loc de Gyapias

Anexa domeniu public judetean drum

Trecere DC la DJ Biled Iecea Mare

Arendare prin licitatie terenuri

Concesiune autoservice 397 ap2

Vanzare teren 180 mp langa piata

Numire administrator  la SC gcb SRL 2018

Lista de prioritate tineri sept 2018

Alegerea Presedintelui de sedinta  OCT-DEC 2018

Plan Anexa

Dezmembrare Teren ps18 9 loturi

Vanzare Locuinta Badoiu Rada

Modificare Impozite si Taxe 2018

Plan Actiuni 416 pe 2018

(Anexa) Plan Actiuni 2018

Dezmembrare Teren Aferent Casei 312

Infiintare Club Sportiv Comunal Biled

BUGET 2018

Excedent Bugetar 2017

Aprobare Indicatori  noi DISPENSAR

PROGRAM ACHIZITII 2018

Aprobare Agenda  Culturala 2018

Revocare HCL 11 Atribuire Teren Carmazan

Organizare  Pasune Comunala Biled 2018

Organizare Aparat Specialitate 2018

(Anexa 1) REGULAMENT  SALUBRIZARE BILED

(Anexa 2) CAIET DE SARCINI cadavre -ecarisaj  Biled

(Anexa 3)CAIET DE SARCINI maturat  Biled

(Anexa 4) Caiet de Sarcin Dezapezire  Biled (COMPLETAT)

ROF si Caiet SALUBRITATE  Biled

(Anexa 1) REGULAMENT Serviciu apa canal  Biled

(Anexa 2) Caiet de sarcini serviciu apa canal  Biled

ROF si caiet APA  Biled

Rectificare 1 Buget Martie 2018

Vanzare  Statiune Monta 2018

Aprobare Executie Bugetara 2017

Atribuire Teren lg 15- ACATRINEI GELU DIMITRIE BOGDAN

Schimb Teren lg 15 -Ladari

Servitute Trecere Teren 312b

Aprobare Indicatori REABILITARE Gradinita

Lista de Prioritate Tineri 2018

(ANEXA) ORGANIGRAMA BILED  din 2018

STAT FUNCTII 2018

Plan Ocupare Functii Publice 2018

Ecologizare Balta -proiect PNL

Vanzare Locuinta Moraru Elena

Vanzare Teren Aferent PAUL ILIE SI ELENA

Plan de ocupare a functiilor publice

 

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED 2017

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H17_02-%20aprobare%20CONCESIONARE%20licitatie%20teren%20550%20mp%20langa%20brutarie.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H02_01-documentatie%20actualizare%20teren%20Indrei%20Gara.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H03_0%20ALEGEREA%20PRESEDINTElui%20DE%20SEDINTA%20-ian-mrtie%202016.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H04_01-INCETARE%20MANDAT%20%20CONSILIER%20demisie%20CHIRTAN.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H05_01_VALIDare%20mandat%20STAN.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/h07_01-ORGANIGRAMA%20BILED%20%20din%202017.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H07_01-%20STAT%20FUNCTII%202017.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H07_01-%20STAT%20FUNCTII%202017.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H08_01-%20INDICATORI%20DE%20nou.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H09_01%20IMPLEMENTARE%20DE%20biled.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H10_01%20ANEXA%20LA%20HCL%20drumuri%20agricole.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H10_01-completare%20domeniu%20public%20drumuri%20agricole%20DE.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H11_01-reprezentant%20in%20consiliul%20scolii.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H12_01-dezmembrare%20drum%20judetean.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H13_02-aprobare%20executie%20bugetara%202016.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H17_02-%20aprobare%20CONCESIONARE%20licitatie%20teren%20550%20mp%20langa%20brutarie.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H18_02-%20aprobare%20CHELTUIELI%20DE%20PROTOCOL%20SI%20AUTO.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H19_02-dezmembrare%20teren%20spre%20rampa%20lg%20%20Roman%20Cristian.doc

media/file/Hotarari/hOTARARI%2009,2017/H20_02-%20aprobare%20schimbare%20denumire%20DC%2031%20Biled%20Iecea%20Mare.doc

 

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED AUGUST - DECEMBRIE 2016

 media/file/Hotarari/H18_08-aprobare%20folosire%20excedent%20%20cofinantare%20canal.doc

media/file/Hotarari/H18_08-aprobare%20folosire%20excedent%20%20cofinantare%20canal.doc

media/file/Hotarari/H20_09-rectificare%20buget%20sept%20%202016.doc

media/file/Hotarari/H21_09-aprobare%20%20ROF%20CLB%202016.doc

media/file/Hotarari/H22_09-Stabilire%20comisii%20de%20%20specialitate.doc

 media/file/Hotarari/H23_09-impozite%20si%20taxe%202017.doc

media/file/Hotarari/H24_09-scutire%20gradi%20dosar%20%202016.doc

 media/file/Hotarari/H25_09-reprezentanti%20in%20consiliul%20%20scolii.doc

 media/file/Hotarari/H26_09-numar%20de%20casa%20ronta%20rafael%20%20322a.doc

media/file/Hotarari/H27_09-numar%20de%20casa%20vis%20a%20vis%20de%20%20gara.doc

media/file/Hotarari/H28_09-vanzare%20locuinta%20achim%20%20filimon.doc

media/file/Hotarari/H29_09-majorare%20teren%20legea%2015%20tipa%20%20alina.doc

media/file/Hotarari/H30_09-TITULAR%20constantinescu%20%20Cristina.doc

media/file/Hotarari/H31_09-demarare%20actiuni%20de%20%20reziliere%20a%20contractului%20de%20inchiriere%20imobile.doc

media/file/Hotarari/H32_09-demarare%20actiuni%20de%20%20clarificare%20imobil%20SAD%20autoservice.doc

 media/file/Hotarari/H33_09-%20ALEGEREA%20PRESEDINTElui%20DE%20%20SEDINTA%20-oct-dec%202016.doc

media/file/Hotarari/H34_09-stabilire%20consum%20dacia%20%20logan.doc

media/file/Hotarari/H35_09-clasare%20drum%20judetean%20%20%20Biled-Iecea%20MARE.doc

media/file/Hotarari/H36_09-%20modificare%20si%20completare%20%20HCL%2063din2008%20trecere%20in%20domeniul%20public%20suprafata%20statie%20epurare.doc

 media/file/Hotarari/H37_10e-%20inscriere%20domeniu%20public%20%20spatii%20verzi%20si%20de%20agrement%20din%20PUZ.doc

 media/file/Hotarari/H39_10-rectificare%20buget%202016.doc

media/file/Hotarari/H40_10-%20domenii%20si%20actiuni%20munca%20in%20%20folosul%20comunitatii.doc

 media/file/Hotarari/h41_10%20PLAN%20DE%20LUCRARI%20LEGEA%20%20416_2001.doc

 media/file/Hotarari/H41_10-%20plan%20actiuni%20416%20pe%202016%20%202017.doc

media/file/Hotarari/H42_10-delegat%20notariat%20cristi.doc

media/file/Hotarari/H43_11-strategia%20%20ACHIZITII%20%202017.doc

media/file/Hotarari/H44_11-PROGRAM%20ACHIZITII%202017.doc

media/file/Hotarari/H45_11-vanzare%20teren%20aferent%20%20locuintelor%20cumparate%20in%20baza%20legii%20112.doc

media/file/Hotarari/H46_11%20-%20aprobare%20ILUMINAT%20FESTIV%20%202016-2017.doc

media/file/Hotarari/H47_11-rectificare%20buget%202016.doc

media/file/Hotarari/H48_11-acord%20parteneriat%20CRUCEA%20%20ROSIE%20-%20AFTERSCHOOL.doc

media/file/Hotarari/H49_11-aprobare%20AMENAJAMENT%20%20PASTORAL.doc

media/file/Hotarari/H50_11-%20INFINTARE%20SC%20ACB%20SRL%20AP%C4%82%20SI%20CANAL.doc

media/file/Hotarari/H51_11-dispensar.doc

media/file/Hotarari/H52_12e-rectificare%20buget%202016.doc

media/file/Hotarari/H53_12E%20%20%20majorare%20teren%20legea%2015%20%20petrescu%20gabriel.doc

media/file/Hotarari/H54_12E-rectificare%20buget%20dec%20%202016.doc

 media/file/Hotarari/H55_12e-%20imputernicire%20semnare%20%20hotarari%20%20SC%20SRL%202016.doc

 

 

 

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - IULIE 2016

H09.07 - NUMIRE ADMINISTRATOS SI FISA POSTULUI SC SRL 2016

H10.07 - COMPLETARE DOMENIUL PUBLIC STRAZI PUZ

H11.07 - PRIMAR REPREZENTANT ADID DESEURI 2016

H12.07 - TITULAR ACHIM FILIMON

H13.07 - VANZARE LOCUINTA FAUR

H14.07 - VANZARE LOCUINTA CARAMIZARU

H15.07 - VANZARE LOCUINTA FODOR

H16.07 - REORGANIZARE APA 2016

H17.07 - COMISII DE SPECIALITATE

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED-IANUARIE-IUNIE 2016

D78. CONVOCARE SEDINTA EXTRAORDINARA CONSILIU LOCAL BILED IULIE 2016

 Delegare viceprimar 

H02.01 - delegare salubritate ADID TIMIS

H03.01 - organizare retea scolara 2016-2017

H04.01 - STAT FUNCTII 2016

H05.01 - PLAN FUNCTII PUBLICE 2016

H06.01 - INTABULARE DRUM COMUNAL BILED-IECEA MARE

H07.01 - ACORDARE FACILITATI CONFORM OUG 44 DIN 2015

H08.01 - LISTA DE PRIORITATE TINERI 2016

H09.01 - MAJORARE TEREN LEGEA 15

 H10.01 - MAJORARE COTIZATII ADID DESEURI 2016

H11.01 - TITULAR DARIE DANIEL

H12.01 - NUMAR DE CASA DAVID GABRIEL 578a

 H13.01 - DEZMEMBRARE TEREN CHIRA ADRIAN

H14.01 - CLARIFICARE INTABULARE TERENURI PENTRU IMPADURIRE

H15.01 - ZONA AGREMENT PADURICE

H16.01 - ZONA ACVACULTURA PESCARIE

H17.01 - APROBARE AGENDA CULTURALA 2016

H18.01 - INCASARE TASA APA 2015-2016

H19.01 - BUGET 2016

H20.02 - PROGRAM ACHIZITII 2016

H21.02 - APROBARE EXECUTIE BUGETARA 2015

H22.02 - ATRIBUIRE TEREN LEGEA 15 - RADOI DUMITRU

H23.02 - APARTENENTA SI INTABULARE DOMENIU PRIVAT TEREN - ROMAN LAUREAN

H24.02 - CONCESIUNE TEREN 312c

H25.02 - MAJORARE TEREN LEGEA 15 TOMESC

H26.02 - MAJORARE TEREN LEGEA 15 BURDULEA

H27.02 - MAJORARE TEREN LEGEA 15 CANICEANU

H28.02 - MAJORARE TEREN LEGEA 15 MULLER

H29.04 - APROBARE SUPLIMENTARE SF INFINTARE CANALIZARE

H30.04 - RECTIFICARE BUGET 2016

H31.04 - TRIPLEX CONFINIUM STRATEGIE

H32.04 - MANDAT SPECIAL 2016 - INTRARE

H33.04 - DEZMEMBRARE TEREN RUSCU MARIUS

H34.04 - SCHIMBARE CF PRIMARIE

H35.04 - REVOCARE HCL7 INTABULARE COSTAR

H36.04 - VANZARE LOCUINTA ACHIM ANGELA

H37.04 - VANZARE LOCUINTA DARIE DANIEL

H38.04 - BELTAG ADRIANA

H39.04 - IMPUTERNICIRE REPREZENTANT AGA SC SRL 2016

H40.04 - RESPINGERE PH COMPLETARE DOMENIU PUBLIC DRUMURI DIN PUZ

H41.05 - INDICATORI DRUMURI AGRICOLE

H42.05 - IMPLEMENTARE DRUMURI AGRICOLE

H43.05 - ACTUALIZARE PROIECT ASFALTARE STRAZI

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED-OCTOMBRIE-NOIEMBRIE 2015

H112_12- ALEGEREA PRESEDINTE DE SEDINTA -ian2016-MARTIE.doc

H111_12-completare domeniu public strazi PUZ(1).doc

H111_12-completare domeniu public strazi PUZ.doc

H110_12-repozitionare drum agromec.doc

H109_12-apartenenta si intabulare DOMENIU PRIVAT TEREN neproductiv HS.doc

H108_12 - indrei vlad.doc

H107_12-prelungire valabilitate PUG 2013.doc

H106_12e-aprobare implementare canalizare.doc

H105_12e-aprobare SF infiintare canalizare.doc

H104_12e-aprobare implementare extindere apa.doc

H103_12e-aprobare SF extindere apa.doc

H102_12e-rectificare buget 2015 decembrie.doc

H102_11- aprobare ILUMINAT FESTIV 2015-2016.doc

H101_11-vanzare locuinta Slatina.doc

H100_11-evaluator selectat.doc

H99_11-servitute Eon Gaz.doc

H98_11-dezmembrare parcela teren brutarie.doc

H97_11- neatacare cu recurs dosar 1903.doc

H96_11- CONTRACTARE SOCIETATE DE AVOCATURA cuc.doc

H95_11-facilitati voluntari SVSU BILED.doc

H94_11-rectificare buget 2015 noiembr.doc

H93_11-clarif dezmembrare Camin cultural.doc

H92_10 impozite si taxe 2016(1).doc

H91_10-piata volanta flori.doc

H90_10-prima intabulare fn2 teren CLF.doc

H89_10-aviz de principiu PUG BILED.doc

H88_10-radiere pivnita din fisa suprafetelor Gavra.doc

H87_10- modificare HCL atribuire Serban conform legii 15.doc

H86_10-SCOATERE DIN UZ casare MAGIRUS.doc

H85_10- concesiune teren 5000 MP AGREMENT.doc

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED-AUGUST-SEPTEMBRIE 2015

H84_10_E-dezmembrare si sistare CF drumuri strazi(2).doc

H83_09- LASA LA APRECIEREA INSTANTEI ANULAREA ACTELOR(1).doc

H82_09-proiect 2016 si bugetul estimat(1).doc

H81_09-scadere din chirie Stoita(1).doc

H80_09- actualizare proiect Canalizare(1).doc

H79_09- actualizare proiect Camin cultural(1).doc

H78_09-rectificare buget 2015 septembrie(1).doc

H77_09- atribuire DIFERENTA teren acatrinei conform legii 15(1).doc

H75_09-vanzare locuinta clej(1).doc

H74_09-apartenenta si intabulare DOMENIU PRIVAT TEREN teren radoi(1).doc

H73_09-MODIFICARE stat functii 2015-promotor(1).doc

H72_09- DEPONEU RESTRURI DEMOLARI SI VEGETALE(1).doc

H71_09-MODIFICARE stat functii 2015(1).doc

H70_09-rectificare buget 2015 august(1).doc

H69_08- CETATEAN DE ONOARE CSONTI ADAM(1).doc

H68_08- restrictionare acces peste 12,5 to(1).doc

H67_08-LUCRARI LA INFRASTRUCTURA- asfaltare strazi biled 2015(1).doc

H66_08-modificare HCL nr_ 51 din 2015 aprobare imprumut bancar pentru achizitie in proiectele PNDR(1).doc

H65_08-majorare cotizatie GAL(1).doc

H64_08-rectificare buget 2015 august(1).doc

H63_08- ALEGEREA PRESEDINTE DE SEDINTA -aug-oct 2015(1).doc

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED -IULIE -IULIE 2015

H62_07- organizare activitate SC SRL 2015(1).doc

H61_07- clarificare situatie carte funciara fn2 CLF GARA(1).doc

H60_07-vanzare locuinta Grozea(1).doc

H59_07- CETATEAN DE ONOARE CEAN(1).doc

H58_07- CETATEAN DE ONOARE REJA(1).doc

H57_07- CETATEAN DEruscu marius(1).doc

H56_07- CETATEAN DE ONOARE WERNER GILDE(1).doc

H55_07- CETATEAN DE ONOARE HERBST(1).doc

H54_07- concesiune terenuri PUZ(2).doc

H53_07-Modificare componenta comisii consiliu local(1).doc

H52_07 -rectificare suprafata Maties(1).doc

H51_07-aprobare imprumut bancar pentru achizitie in proiectele PNDR(1).doc

H50_07- modificare impozite si taxe 2016 majorare apa si camin(1).doc

H49_07-REVOCARE HCL 11- delegare serviciu public apa canal partial(1).doc

H48_07-apartenenta si intabulare DOMENIU PRIVAT TEREN tomescu floarea(1).doc

H47_07- revocare HCL 124 din 2009 CONCESIONARE DIRECTA Vincu(1).doc

H46_07- aprobare acord infratire si cooperare(1).doc

H45_06- mandat special 2015 -intrare-iesire(1).doc

H44_06-sarbatoarea comunei 2015(1).doc

H43_06- introducere activitate de transport elevi in regim de functionare(1).doc

H42_06-vanzare locuinta GAVRA(1).doc

H41_06-vanzare teren aferent Acatrinei lg 15(1).doc

H40_06- acord biled proiect drumuri agricole 2015(1).doc

H39_06- asociere cu Clubul Sportiv(1).doc

H38_06- numire administrator si fisa postului SC SRL 2015(1).doc

H37_06-rectificare buget 2015 iunie(1).doc

H36_06-aprobare extindere intravilan in PUG(2).doc

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED-MAI 2015

H35_05 delegare viceprimar.doc

H34_05 revocare hcl nr_ 11 si 12 din 2015.doc

H33_05_Validare mandat DAN MAXIMILIAN.doc

H32_05 impozite si taxe 2016.doc

H31_05- organizare pasune comunala Biled.doc

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - MARTIE 2015

H11_03-INCETARE MANDAT CONSILIER DAVID CRISTIAN.doc

H12_03-INCETARE MANDAT CONSILIER faur flavius.doc

H13_03-PROGRAM ACHIZITII 2015.doc

H14_03 schimbare viceprimar.doc

H15_03- mandat special 2015 -intrare adid apa

H16_03 schimbare viceprimar

H17_03- consultare cetateni apa

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - FEBRUARIE 2015

1.  Hotărârea privind aprobarea extinderii spațiului de locuit doamnei Boldiar Eva, titulara contractului de închiriere al locuinței din Biled, nr. 349.
2. Hotărârea privind aprobarea BUGETULUI pentru anul 2015.

 

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - IANUARIE 2015

1. HCL privind schimbarea din funcție a viceprimarului localității Biled,
2.  HCL privind alegerea viceprimarului  Comunei Biled,
3. HCL privind aprobarea  Statului de Funcţii, numărul de personal angajat al Primăriei Comunei Biled, judeţ Timiş si Organigrama pe anul 2015,
4.  HCL privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Biled, pentru anul școlar 2015-2016,
5. HCL privind prelungirea termenului de  atribuire în folosință gratuită, pe termen limitat, a unei încăperi pentru Clubul Pensionarilor din comuna Biled,
6.  HCL pentru modificarea HCL nr. 71/29.10.2014 privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciului Public de Montă Comunală şi a Staţiei de Montă,
7.  HCL privind  implicarea Primăriei și a Consiliului Local al Comunei Biled la un program de întrajutorare a unor persoane nevoiașe din comuna Biled, cu ocazia Sărbătorilor de Paște, cu fonduri obținute din sponsorizări.

 


 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - DECEMBRIE 2014


1.HCL privind scoaterea din uz şi casarea tractorului cu remorcă din dotarea primăriei Biled și a instalației de sonorizare din Căminul Cultural al Comunei Biled,
2.HCL privind aprobarea proiectului acordului de înfrăţire între Comuna Biled, județul Timiș, România și localitatea Brestovac, județul Bor din Serbia,
3.HCL privind aprobarea vânzării cotei de ½ din locuința cu număr de casă 837 proprietatea privată a Comunei Biled doamnei Merzsan Reghina, titulara contractului de închiriere a locuinţei,
4.HCL privind aprobarea vânzării locuinței cu număr de casă 335 A proprietatea privată a Comunei Biled doamnei Szabo Maria, titulara contractului de închiriere a locuinţei,
5. HCL privind atribuirea în folosință gratuită pentru 20 de tineri pentru construcția unei locuințe conform legii 15/2003.

 


 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - NOIEMBRIE 2014

1. HCL privind aprobarea realizării iluminatului public festiv pe perioada Sărbătorilor de Iarnă în comuna Biled, județul Timiș,
2. HCL privind instrumentarea proiectului: "DOTAREA ȘI ECHIPAREA CĂMINULUI CULTURAL AL COMUNEI BILED, JUDEȚUL TIMIȘ", măsura 3.2.2. - 41 PNADR, axa IV,
3. HCL privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled, pe anul 2014,
4. HCL privind aprobarea încheierii contractului cu SC Eco Light Project SRL de consultanță, pentru efectuarea auditului în domeniul electric pentru modernizarea iluminatului public și reducerea consumului de energie electrică,
5. HCL privind aprobarea rectificării suprafeței de teren intravilan, proprietate privată a Comunei Biled, aferentă construcțiilor proprietatea lui Acatrinei Ovidiu Constantin, înscrisă în CF nr. 400990, Biled,
6. HCL privind alegerea președintelui de ședință și a locțiitorului, pe perioada decembrie 2014 - februarie 2015.

 


 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - OCTOMBRIE 2014

1. HCL privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled, pe anul 2014,
2. HCL privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliul Local al comunei Biled, în Adunarea Generală ordinară a asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș,
3. HCL privind stabilirea străzilor ce urmează a fi reabilitate, prin aplicare de covor asfaltic, din comuna Biled, județul Timiș,
4. HCL privind aprobarea valorificării deșeurilor din fier din curtea primăriei Biled, rezultate din dezmembrarea unor obiecte casate și scoase din uz, sau de altă proviniență,
5. HCL privind respingerea proiectului de hotărâre pentru completarea HCL nr. 47/25.07.2014, privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în aparatul propriu al Consiliului Local, și revocarea HCL nr. 47/25.07.2014,
6. HCL privind aprobarea construirii unei tribune la terenul de fotbal al comunei Biled, județul Timiș,
7. HCL privind aprobarea vânzării locuinței - număr vechi 576, (număr nou 89), proprietatea privată a comunei Biled, către doamna Cismar Anuța, titular al contractului de închiriere a locuinței,
8. HCL privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciului Public de Montă Comunală și a Stației de Montă,
9. HCL privind înființarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală, la nivelul comunei Biled,
10. HCL privind aprobarea completării Listei cu tinerii îndreptățiți să beneficieze de prevederile Legii 15/2003,
11. HCL privind acordarea numărului de casă pentru unele imobile din comuna Biled, județul Timiș,
12. HCL privind acordarea numărului de casă pentru Terenul de Fotbal cu vestiare, din comuna biled, județul Timiș,
13. HCL privind încetarea la termen a contractului cu nr. 0044210/04.01.2010, de asistență juridică încheiat cu cabinet individual de avocatură Covaci Răzvan, și arobarea încheierii de contracte de reprezentare pentru fiecare dosar,
14. HCL privind înființarea Clubului Sportiv "VOINȚA BILED", la nivelul comunei Biled, cu participarea Consiliului Local al Comunei Biled, și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - SEPTEMBRIE 2014

1. HCL privind alegerea președintelui de ședință și a locțiitorului pe perioada septembrie-noiembrie 2014,
2. HCL privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled, pe anul 2014,
3. HCL privind aprobarea proiecției de buget previzionat pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-2018 a comunei Biled, județul Timiș,
4. HCL privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Biled în Adunarea Generală ordinară a asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș,
5. HCL privind stabilirea destinației clădirii în care a funcționat fostul internat al liceului din Biled,
6. HCL privind aprobarea trecerii sălii de evenimente, a bucătăriei și a subsolului din sediul SVSU Biled, în administrarea Primăriei comunei Biled, județ Timiș,
7. HCL privind stabilirea destinației ca zonă de agrement a terenului cu pădurice, livadă și 3 bazine, denumită Pescărie, din comuna Biled, și aprobarea demarării procedurilor necesare pentru asigurarea sursei de finanțare,
8. HCL privind aprobarea avizului favorabil pentru transportul elevilor din Biled la și de la școlile din Timișoara și delegarea domnului primar să semneze actul necesar,
9. HCL privind încetarea contractului de administrare, cu Asociația Crescătorilor de Animale "Viitorul Bilezean", pentru pășunea comunală, la data expirării termenului și neprelungirea acestuia,
10. HCL privind aprobarea demarării procedurilor necesare pentru concesionarea unor terenuri domeniul privat al comunei Biled cu destinația construirii unei locuințe din PUZ,
11. HCL privind aprobarea demarării procedurilor necesare pentru concesionarea unor terenuri domeniul privat al comunei Biled cu altă destinație decât cea de locuit(parcelele din zona industrială) din PUZ.

 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - AUGUST 2014

 

1. HCL privind acordarea numărului de casă pentru unele imobile din comuna Biled, județul Timiș,
2. HCL privind aprobarea donării indemnizației de ședință, pe luna august, de către consilierii locali, echipei de fotbal a comunei Biled,
3. HCL privind stabilirea unor taxe locale pentru comerțul ambulator, standuri și amplasare pacuri de distracție cu ocazia sărbătorilor comunei și a altor evenimente locale,

4. HCL privind aprobarea folosirii sumei de 27.000 de lei, prevăzută în bugetul local al comunei Biled, pentru organizarea evenimentului "Zilele Biledului" din data de 23-24.08.2014.

 

 


 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - IULIE 2014

 

1. HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile prevăzute de Codul Fiscal și a taxelor locale speciale pentru anul 2015,
 
2. HCL privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Biled și aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nr. 400514, Biled,
 
3. HCL privind aprobarea diminuării suprafeței de teren intravilan înscrise în CF 401516, top 742/23/b/2/279/4/2/a, proprietate privată a comunei Biled,
 
4. HCL privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled pe anul 2014,
 
5. HCL privind îndreptarea erorii materiale din contractele de vânzare-cumpărare a locuinței din Biled nr. 491, apartament 1 și a locuinței nr. 491, apartament 1,
 
6. HCL privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor intravilane, proprietatea privată a comunei Biled tinerilor pentru construirea unei locuințe în baza Legii nr. 15/ 2003,
 
7. HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Biled în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș,
 

8. HCL privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în aparatul propriu al Consiliului Local Biled.


 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - IUNIE 2014

 

- HCL 34, privind aprobarea execuției bugetare - trimestrul I, 2014

- HCL 35, privind atriburirea terenurilor în baza Legii 112

- HCL 36, privind condițiile de punere în funcțiune a rețelei de apă și de branșare a consumatorilor

- HCL 37, privind completarea listei cu tinerii îndreptățiți să beneficieze de prevederile Legii 15/2003

- HCL 38, privind constatarea apartenenței la domeniul privat la comunei Biled, a terenului intravilan, înscris în CF 401658, în suprafață de 1.182 mp

- HCL 39, privind aprobarea procedurilor și cheltuielilor necesare înființării SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BILED SRL


 

HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL BILED - MAI 2014

- Hotărârea privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2014, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare

 

- Hotărârea privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Biled, pentru anul 2014

 

 

-Hotărârea privind încheierea contractului de închiriere pe titularul Ștefan Silvia, pentru locuința din Biled, nr 702 B din fondul locativ al Primăriei Comunei Biled

 

- Hotărârea privind aprobarea listei cu tinerii îndreptățiți să beneficieze de prevederile Legii 15/2003.

 

 

Hotararile consiliului Local Biled - 2013

HCL2016
Hotarari august - decembrie 2016
HCL2016
Hotarari august - decembrie 2016
HCL2016
Hotarari august - decembrie 2016
H04.01- STAT FUNCTII 2016
H04.01- STAT FUNCTII 2016
SONDAJ DE OPINIE
Ce facem cu reteaua de alimentare cu apa a comunei Biled?
HOTARAREA Nr. 39 din 25.09.2013
Privind clarificarea situatiei de carte funciara a imobilelor din Biled cu nr. 426
HOTARAREA Nr. 38 din 25.09.2013
Privind acordarea numar de casa pentru imobilul inscris in CF 402315 Biled, teren intravilan in localitatea Biled, proprietatea lui CAIENAR MARCEL si sotia CAIENAR LILIANA
HOTARAREA Nr. 37 din 25.09.2013
Privind aprobarea amplasarii a doua panouri publicitare de catre SC Briese Group SRL
HOTARAREA Nr. 36 din 25.09.2013
Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pe anul 2013 al Primariei Comunei Biled
HOTARAREA Nr. 35 din 25.09.2013 - ANEXA I
REGULAMENT de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare in Comuna BILED
HOTARAREA Nr. 35 din 25.09.2013
Privind delegarea serviciului de salubrizare a localitatii Biled catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Eco 7 , cu sediul in comuna Satchinez, Hala de Sortare, judet Timis, avand CIF 31745537, aprobarea Regulamentului si Caietului de sarcini - Cadru al serviciului de salubrizare al localitatilor
HOTARAREA Nr. 34 din 25.09.2013 - ANEXA II
TAXE LOCALE 2014
HOTARAREA Nr. 34 din 25.09.2013 - ANEXA I
VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2014
HOTARAREA Nr. 34 din 25.09.2013
Privind indexarea si majorarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile prevazute de Codul Fiscal si a taxelor locale speciale pentru anul 2014
HOTARAREA Nr. 33 din 25.09.2013
Privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Biled pe anul 2013
HOTARAREA Nr. 31 din 24.07.2013
Privind unificarea parcelelor inscrise in CF 401439 in suprafata de 126700 mp si CF 401437 in suprafata de 1500 mp numite Balta Cariera concesionate de dl Silaghi Daniel
HOTARAREA Nr. 30 din 24.07.2013
Privind schimbarea titularului de contract de inchiriere a locuintei din Biled nr. 216
HOTARAREA Nr. 29 din 24.07.2013
Privind aprobarea extinderii constructiilor, proprietatea lui Popan Ovidiu Cristian, pe terenul aferent imobilului din Biled nr. 364 inscris in CF 400514, nr. Top 376/a-377 Biled
HOTARAREA Nr. 28 din 24.07.2013
Privind aprobarea prefinantarii contractului de finantare a Asociatiei GAL Triplex CONFINIUM
HOTARAREA Nr. 22 din 29.05.2013
Privind modificarea si completarea HCL nr. 5/27.02.2013 privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen limitat a unei incaperi pentru Clubul Pensionarilor din comuna Biled
HOTARAREA Nr. 21 din 29.05.2013
Privind stabilirea destinatiei apartamentului nr. 2 - SAD (spatiu cu alta destinatie) din imobilul din Biled cu nr. 397/A fostul Autoservice
HOTARAREA Nr. 20 din 29.05.2013
Privind aprobarea Listei cu tinerii indreptatiti sa beneficieze de prevederile Legii 15/2003
HOTARAREA Nr. 19 din 29.05.2013
Privind atribuirea in proprietate lui Stanila Valeria si lui Stanila Cosmin a suprafetei de 704 mp teren de sub constructie, aferent locuintei cumparate si achitate integral in baza legii 112/1995
HOTARAREA Nr. 18 din 29.05.2013
Privind acordarea numar de casa pentru imobilul inscris in CF 401638 Biled, teren intravilan in localitatea Biled, proprietatea lui SZUPORAN DANIEL NICOLAE
HOTARAREA Nr. 17 din 29.05.2013
Privind aprobarea agendei activitatilor cultural-sportive pentru anul 2013 a comunei Biled.
HOTARAREA Nr. 16 din 29.05.2013
Privind aprobarea lucrarilor de executare rampa pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor la Scoala Generala cu cl. 1-VIII din Biled
HOTARAREA Nr. 15 din 29.05.2013
Privind aprobarea lucrarilor de executare trotuar (cale de acces) pana la intrarea din spate a Cimitirului Catolic din Biled, Judet Timis
HOTARAREA Nr. 12 din 27.03.2013
Privind aprobarea edificarii unei constructii cu destinatia de locuit tip casa cu P+M pe terenul aferent constructiei proprietatea lui Bogdan Nicoleta Andreea
HOTARAREA Nr. 11 din 27.03.2013
Privind alegerea presedintelui de sedinta si a loctiitorului pe perioada aprilie 2013- iunie 2013
HOTARAREA Nr. 10 din 27.03.2013
Privind aprobarea vanzarii suprafetei de 762 mp, teren intravilan, proprietate privata a comunei Biled, la SC HAWLE H SRL din comuna Biled , inscrisa in CF 401413, nr. Top 529-530/a, Biled, jud. Timis.
HOTARAREA Nr. 9 din 27.03.2013
Privind clasificarea drumului comunal Biled-Iecea Mare ca drum judetean.
HOTARAREA Nr. 8 din 27.03.2013
Privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Biled pentru anul scolar 2013-2014
HOTARAREA Nr. 7 din 27.03.2013
Privind prelungirea termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Biled
HOTARAREA Nr. 3 din 16.01.2013
Privind aprobarea solutionarii pe cale amiabila a actiunii in instanta avand ca obiect rezilierea contractului de administrare incheiat cu Asociatia Crescatorilor de Animale "Viitorul Bilezean" din dosarul nr. 19931/325/2009
HOTARAREA Nr. 2 din 16.01.2013
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile prevazute de Codul Fiscal si a taxelor locale speciale pentru anul 2013
HOTARAREA Nr. 1 din 14.01.2013
Privind aprobarea deficitului aferent sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2012
HOTARAREA Nr. 6 din 27.02.2013
Privind modificarea si completarea criteriilor stabilite in vederea atribuirii terenurilor disponibile pentru constructia de locuinte conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor prin HCL nr. 39/2003
HOTARAREA Nr. 5 din 27.02.2013
Privind atribuirea in folosinta gratuita pe termen limitat a unei incaperi pentru Clubul Pensionarilor din comuna Biled
HOTARAREA Nr. 4 din 27.02.2013
Privind aprobarea Statului de Functii, numarul de personal angajat al Primariei Comunei Biled, judet Timis si organigrama, pe anul 2013
Adresa:
str. Principala,
nr. 359
Tel: 0256 37 70 01
Fax: 0256 37 73 00
• Adrese / Telefoane Utile
Politia 955, 412472
Pompierii 981, 411212
Salvarea 961, 411313
SMURD 981
Jandarmeria 956
Informatii 930,931,932
Asistenta sociala 979
Ora exacta 958
• Monitorul Comunei Biled
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.1
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.2-3
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.4
Monitorul nr 67 / ianuarie 2015
Monitorul nr 66/decembrie 2014
numere mai vechi...