logo guvernul romaniei primaria biled primaria timisoara
imagine cu primarul

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

 

2019 

Anexa 1 - Regulament  BILED

Aprobare Regulament ACORD FUNCTIONARE firme-2019

Inventariere masa impozabila

Aprobare agenda culturala 2018

Buget 2019

Anexa 3 bug 2019 lista investitii

Denumire strazi 2019 

Intabulare DOMENIU PUBLIC CALVARE

Intabulare drum satesc 866-871

Casare carti si scoatere din inventarul Bibliotecii Comunale Biled

Nomenclator Strazi 

Denumire Strazi 2019

Aprobare Executie Bugetara 2018

 Completare Domeniu Public Teren Drum Marcus Constantin

Stat Functii 2019

Organigrama BILED  din 2019

Plan Ocupare Functii Publice 2018

ANEXA - Plan de Ocupare a Functiilor Publice

Dezmembrare Teren la Carmen 3

Cotizatie Pol Crestere Timisoara

Asumare Responsabilitate Program Scoli

Proiect Trotuare prin GAL 2019

Transfer Autoutilitara DACIA

Prelungirea Termenului de Valabilitate al PUG

Strategia Achizitii 2019

 Activitatea Asistentilor Sociali IULIE-DECEMBRIE 2018

 Plan Lucrari De Interes Local Pe 2019

Plan Anual Privind Serviciile Sociale Acordate 2019

(ANEXA) Strategia Serviciilor Sociale 2019-2020

Strategia Serviciilor Sociale 2019-2020

Organizare Retea Scolara 2018-2019

Tarife Noi Deseuri ADID TIMIS

Plata Online Impozite si Taxe

Parteneriat Public Privat Internat

Club Sportiv de Drept Public VOINTA BILED

 

 

2018

 

 

ADI DISTRIBUTIE GAZ TIMIS VEST 

ANEXA Protocol

protocol  DE COLABORARE AJOFM

Revocare HCL 11 Atribuire Teren Jurca Gianina

Numar de casa DODAN DOREL

Intabulare balta gospodarie apa

Amenajare balta spre rampa

Concesiune teren langa gara

 Majorare POT in PUG

Rectificare 5 buget oct  2018

Organizare retea scolara 2018-2019

Vanzare locuinta OPRIS VERONICA 122

Intabulare DOMENIU PUBLIC SEDIU PRIMARIE

Anexa 1-Studiu oprtunitate apa Biled

Anexa 2 -CONTRACT DELEGARE SI ANAEXE

Delegare gestiune apa prin atribuire directa sc gcb srl

STAT FUNCTII MODIF 2018

Aprobare ILUMINAT FESTIV 2017-2018

Anexa domeniu

Trecere DC la DJ biled iecea Mare

Rectificare 6 buget noiembrie 2018

Dezmembrare teren ruscu marius

Intabulare hs19 si concesionare

Infiintare carte funciara apartamentare  BLOC

Aprobare credit cec banc conform deviz

Rectificare 7 buget DECEMBRIE 2018

ADI DISTRIBUTIE GAZ TIMIS VEST final

DESFINTARE STRUCTURA SERV APA

anexa 2 Programul anual al achizitiilor publice,estimativ, 2019

anexa Programul anual al achizitiilor DIRECTE , estimativ, 2019

PROGRAM ACHIZITII 2019

Plan de ocupare a functiilor publice

Plata cotizatie GAL 201

Dezmembrare teren DISPENSAR si PARC

CREDIT CEC BANC ASFALTARE STRAZI

Intabulare Drum Sătesc 871 la 886

EXTINDERE RETEA ELECTRICA IN PUZ

DEZMEMBRARE 416 PT BOXE

CONV SEDINTA ord CLB 04. 2018

Vanzare teren aferent Paul Ilie SI Elena

Vanzare locuinta Moraru Elena

Ecologizare balta -proiect PNL

Plan Ocupare Functii Publice 2018

Organigrama Biled 2018

Stat Functii 2018

Lista de prioritate tineri 2018

Organizare aparat specialitate 2018

Organizare pasune comunala Biled 2018

Schimb teren lg 15 -Ladari

Revocare hcl 11 atribuire teren Carmazan

Aprobare agenda culturala  

PROGRAM ACHIZITII 2018

Programul anual al achizitiilor publice dupa aprob.buget 2018

media/file/PROIECT%20DE%20HOT%C4%82R%C3%82RE/9PH-%20aprobareTRANSFER%20tractor%20si%20remorca%20si%20soft%20la%20%20SC%20SRL.doc

media/file/PROIECT%20DE%20HOT%C4%82R%C3%82RE/10PH-%20aprobare%20afiliere%20asociatia%20apdpt%20turism.doc

media/file/PROIECT%20DE%20HOT%C4%82R%C3%82RE/11PH-Lista%20de%20prioritate%20tineri%202017.doc

media/file/PROIECT%20DE%20HOT%C4%82R%C3%82RE/15pH%20-organizare%20retea%20scolara%202018-2019.doc

                                                       

                                                               

Proiecte de hotarare

  Impiozite si Taxe 2018

Impozite sin taxe 2018.doc

TABEL HCL 2018.doc

TAXE LOCALE 2018.doc

 

Proiecte de hotarare

 

ale Consiliului Local Biled - luna Mai 2017

1PH-rectificare buget dec 2017.doc
2pH- intabulare teren Cimitir 15557.doc
3pH- intabulare teren Capela lg cimitir(1).doc
4PH-clasare drum comunal in de 380 si 227.doc
5PH-aprobare trecere la nivel cu calea ferata(4).doc

 

Proiecte de hotarare

ale Consiliului Local Biled - 27.07.2016

 1.Anexa de completare Domeniu Public strazi PUZ

1. Proiect de hotarare completare domeniu public strazi PUZ

2. Proiect de hotarare primar reprezentant adid. deseuri 2016

3. Proiect de hotarare titular Achim Filimon

4. Proiect de hotarare vanzare locuinta

5. Proiect de hotarare vanzare locuinta Caramizaru

6. Proiect de hotarare vanzare locuinta Fodor

Hotarare 06 din 06.2016 constituire comisii de specialitate

 Proiect de hotarare comisii de specialitate

 

Proiecte de hotarare

ale Consiliului Local Biled - iunie 2016


1. Proiect de hotarare rectificare buget 2016

2.Proiect de hotarare aprobare strategie dezvoltare locala 2015-2020

3. Proiect de hotarare numire administrator si fisa postului SC SRL 2015

Proiecte de hotarare

ale Consiliului Local Biled - septembrie 2014

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință și a locțiitorului pe perioada septembrie-noiembrie 2014,
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled, pe anul 2014,
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiecției de buget previzionat pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-2018 a comunei Biled, județul Timiș,
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Biled în Adunarea Generală ordinară a asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș,
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației clădirii în care a funcționat fostul internat al liceului din Biled,
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii sălii de evenimente, a bucătăriei și a subsolului din sediul SVSU Biled, în administrarea Primăriei comunei Biled, județ Timiș,
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației ca zonă de agrement a terenului cu pădurice, livadă și 3 bazine, denumită Pescărie, din comuna Biled, și aprobarea demarării procedurilor necesare pentru asigurarea sursei de finanțare,
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului favorabil pentru transportul elevilor din Biled la și de la școlile din Timișoara și delegarea domnului primar să semneze actul necesar,
9. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de administrare, cu Asociația Crescătorilor de Animale "Viitorul Bilezean", pentru pășunea comunală, la data expirării termenului și neprelungirea acestuia,
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare pentru concesionarea unor terenuri domeniul privat al comunei Biled cu destinația construirii unei locuințe din PUZ,
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare pentru concesionarea unor terenuri domeniul privat al comunei Biled cu altă destinație decât cea de locuit(parcelele din zona industrială) din PUZ.

 

Proiecte de hotarare

ale Consiliului Local Biled - august 2014

1. Proiect de hotărâre privind acordarea numărului de casă pentru unele imobile din comuna Biled, județul Timiș,
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea donării indemnizației de ședință, pe luna august, de către consilierii locali, echipei de fotbal a comunei Biled,
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe locale pentru comerțul ambulator, standuri și amplasare pacuri de distracție cu ocazia sărbătorilor comunei și a altor evenimente locale,

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii sumei de 27.000 de lei, prevăzută în bugetul local al comunei Biled, pentru organizarea evenimentului "Zilele Biledului" din data de 23-24.08.2014.

 

 


 

Proiecte de hotarare

ale Consiliului Local Biled - iulie 2014

 
 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile prevăzute de Codul Fiscal și a taxelor locale speciale pentru anul 2015,
2.  Proiect de hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Biled și aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nr. 400514, Biled,
 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței de teren intravilan înscrise în CF 401516, top 742/23/b/2/279/4/2/a, proprietate privată a comunei Biled,
 4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled pe anul 2014,
5.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din contractele de vânzare-cumpărare a locuinței din Biled nr. 491, apartament 1 și a locuinței nr. 491, apartament 1,
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor intravilane, proprietatea privată a comunei Biled tinerilor pentru construirea unei locuințe în baza Legii nr. 15/ 2003,
7.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Biled în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș,
 8. Proiect de hotărâreL privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în aparatul propriu al Consiliului Local Biled.

Proiecte de hotarare ale Consiliului local Biled- iunie 2014


 
 

 

 

 

Proiecte de hotarire ale Consiliului local Biled

 

 

Adresa:
str. Principala,
nr. 359
Tel: 0256 37 70 01
Fax: 0256 37 73 00
• Adrese / Telefoane Utile
Politia 955, 412472
Pompierii 981, 411212
Salvarea 961, 411313
SMURD 981
Jandarmeria 956
Informatii 930,931,932
Asistenta sociala 979
Ora exacta 958
• Monitorul Comunei Biled
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.1
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.2-3
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.4
Monitorul nr 67 / ianuarie 2015
Monitorul nr 66/decembrie 2014
numere mai vechi...