logo guvernul romaniei primaria biled primaria timisoara
imagine cu primarul

 

INFORMATII GENERALE

Biled (în limba germana Billed, în limba maghiara Billéd) este o comuna în judetul Timis. Se afla pe urmatoarele coordonate geografice: 45o53'10" latitudine nordica si 20o57'42" longitudine estica. Se întinde pe o suprafata de 63,23 kmp. Are acces la calea ferata si la DN6, catre Vama Cenad. Codul postal este 307060.

Localitatea a fost atestata documentar în 1462. în 1562 devine proprietate regala. Colonizarea germanilor are loc în 1765. în 1786 se construieste biserica. La 31 decembrie 2004, în localitate existau 1143 de locuinte. Populatia stabila la 1 ianuarie 2007 a fost de 3524 de persoane, din care 1752 de persoane de sex masculin si 1772 de persoane de sex feminin.

Târgul mixt se tine duminica.

în localitate functioneaza un grup scolar, o scoala generala cu clasele I-VIII, o gradinita cu program prelungit, un dispensar uman, doua cabinete stomatologice, o farmacie umana, un dispensar veterinar, o farmacie veterinara, un camin cultural si o biblioteca. Situata în partea de nord-vest a judetului Timis, pe DN 6, localitatea Biled, resedinta comunei cu acelasi nume, se afla la o distanta de 27,2 km de municipiul Timisoara. Comuna Biled se întinde pe o suprafata de 10651 ha, din care 9746 ha reprezinta terenul agricol.

încadrându-se din punct de vedere geomorfologic în Câmpia Banato-Crisana, perimetrul comunei se suprapune câte unei parti din doua unitati de relief:
Câmpia înalta a Vingai, cu un aspect general de câmpie slab piemontana, relativ plana, cu o înclinare orientata pe axa NE-SV;
Câmpia Timis-Bega, situata în extremitatea vestica a Câmpiei Vingai, prezinta o suprafata cvasiorizontala, cu o înclinare predominanta sub 1%, cu un microrelief alcatuit din crovuri circulare, usor alungite.

La contactul dintre aceste doua formatiuni geomorfologice se afla un curs sinuos si lenes al unei vai largi, denumita Apa Mare, cu o latime de 50-250 de metri si un microrelief tipic de lunca: alternanta de zone grindate cu vai parasite, belciuge, microdepresiuni partial înmlastinate.

Situat în bazinul hidrografic al Begai, teritoriul comunei este drenat de singurul curs de apa permanent, Apa Mare, cu o orientare generala nord-sud, cu unele devieri implicate de meandrari.

Climatul temperat-continental moderat determina o temperatura medie anuala de 10,90C (statia Lovrin) si o valoare medie multianuala a precipitatiilor de 566,7 mm pentru intervalul 1896-1979 si de 523,9 mm pentru intervalul 1981-1995, fapt ce indica evolutia fenomenului de aridizare.

în ceea ce priveste vegetatia arealul comunei se încadreaza în zona de silvostepa, cu tendinta de trecere spre stepa semiumeda.

Ca urmare a defrisarilor masive impuse de nevoia de teren agricol, din fostele paduri au mai ramas doar pâlcuri sau exemplare izolate din specii precum: Quercus robur (gorun), Ulmus spp. (ulm), Fraxinus excelsior (frasin), Acer campestre (jugastru), Salix alba si S. fragilis (salcete), Populus alba (plop alb), precum si arbusti ca: Crataegus monogyna (paducel), Ligustrum vulgare (lemn câinesc), Prunus spinosa (porumbar), Rosa spinosa (maces).

în pasuni se dezvolta asociatii de specii ca Lolium perenne (raigras), Cynodon dactylon (pir gros), Festuca pseudovina (paius), Artemisia austriaca (pelin), Lotus corniculatus (ghizdei), Euphorbia cyparissias (alior), Dactylis glomerata (golomat), Alopecurus pratensis (coada vulpii).

Pe valea Apa Mare si, în general, pe formele de microrelief negativ, unde se semnaleaza exces de umiditate, predominante sunt speciile hidrofile precum Typha latifolia (papura), Phragmites communis (trestie), Juncus spp. (rugina), Potentilla spp. (cinci degete), Mentha spp. (isma).

Pe ternurile cu soluri alcalice si alcaline sunt frecvente specii ca Artemisia var. salina (pelin), Statice gmelini (limba pestelui), Plantago spp. (patlagina), Champhorosma ovata.

Prin gruparea unitatilor de teren (U.T.) din cartograma alaturata rezulta urmatoarele tipuri dominante de soluri :
1. Cernoziomuri, 1-53 (tipice, gleizate, alcalizate, salinizate): 88,8%;
2. Cernoziomuri cambice, 54-58 (tipice, gleizate, alcalizate): 5,7%;
3. Lacovisti si soluri gleice, 59-64 (tipice, saraturate, mlastinoase): 3,6%;
4. Soloneturi, 65 (luvice): 0,01%;
5. Vertisoluri si protosoluri, 66-68 (saraturate): 0,5%;
6. Asociatii de lacovisti, vertisoluri, soloneturi, soluri gleice, 701-703: 1,4%.

Terenul agricol al comunei se constituie din urmatoarele folosinte: arabil 9388 ha (96,32%), pasuni 324 ha (3,32%), fânete 34 ha (0,35%) si livezi 1 ha (0,01%).

Referitor la încadrarea în clase de calitate (fertilitate), pentru categoria de folosinta "arabil", a terenurilor agricole se prezinta astfel: cl. I 4813 ha (49,5%), cl. a II-a 4077 ha (41,8%), cl. a III-a 732 ha (7,5%), cl. a IV-a 112 ha (1,1%) si cl. a V-a 13 ha (0,1%).

în ceea ce priveste principalii factori limitativi care afecteaza potentialul de productie al învelisului de sol, acestia sunt reprezentati într-o masura nesemnificativa de alcalizare (care se manifesta moderat pe 1,65% din suprafata), reactia solului (moderata 0,24%) si nivelul rezervei de humus (moderat 0,57%) si într-o masura mai semnificativa de compactitate (moderata 8,77%) si de excesul de umiditate freatica (foarte severa 0,24%, severa 3,76% si moderata 8,74%).

Masurile de conservare si ameliorare a calitatii solului vor urmari, cu precadere, respectarea exigentelor pedoameliorative si agrotehnice curente, în vederea realizarii si mentinerii în sol a unui regim aerohidric la parametri optimi de functionalitate.

De asemenea, sunt necesare masuri de ameliorare a starii fizice a solurilor afectate de procese fizice de degradare la suprafata (prafuire, crustificare, colmatarea spatiului poros etc.) care se refera la reducerea numarului de lucrari culturale curente prin introducerea asolamentelor de lunga durata."
 
Adresa:
str. Principala,
nr. 359
Tel: 0256 37 70 01
Fax: 0256 37 73 00
• Adrese / Telefoane Utile
Politia 955, 412472
Pompierii 981, 411212
Salvarea 961, 411313
SMURD 981
Jandarmeria 956
Informatii 930,931,932
Asistenta sociala 979
Ora exacta 958
• Monitorul Comunei Biled
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.1
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.2-3
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.4
Monitorul nr 67 / ianuarie 2015
Monitorul nr 66/decembrie 2014
numere mai vechi...