logo guvernul romaniei primaria biled primaria timisoara
imagine cu primarul

Mediul inconjurator

ANUNŢ

Având în vedere obligatiile si raspunderile ce revin cetatenilor si agentilor economici în legatura cu gospodarirea si înfrumusetarea localitatilor, stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 21/2002, coroborat cu Hotarârea Consiliului Local nr. 3 /2010 de modificare si completare a Hotarârii Consiliului Local nr. 57/2008, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor cu privire la gospodarirea, întretinerea si curatenia comunei Biled, va rugam a proceda la realizarea urmatoarelor actiuni:
- executarea lucrarilor de sapare si amenajare a santurilor si rigolelor, desfundarea podetelor, întretinerea digurilor;
- curatenia strazilor, curtilor, gradinilor, terenurilor aferente sau limitrofe imobilului în care locuiti;
- curatenia si întretinerea cladirilor, zugravirea fatadelor locuintelor, afisarea numarului de imobil la loc vizibil.

Va multumim pentru întelegere!


Primar:
Ing. Duta Leontin

Întocmit
Responsabil Protectia Mediului:
Ing.dpl. Chelu Cristian

ANUNŢ

Pentru toţi cei care doresc să se debaraseze de deşeurile de echipamente electrice şi electronice, vă aducem la cunoştiinţă că puteţi face aceasta în data de 10 decembrie 2008.

Tot ce trebuie sa faceţi este să scoateţi aceste deseuri în faţa porţii dumneavoastră, de colectarea lor ocupându-se Primăria Comunei Biled, prin serviciul public de salubritate.

Cu deosebita consideratie,


PRIMÃRIA COMUNEI BILED

Calitatea aerului

In cazul Biledului, principalele surse de poluare a aerului sunt:
 • Vanturile, polueaza masiv aerul prin transportul particuleleor de praf si particule solide fine in special in zone cu vegetatie redusa si in perioadele de seceta, determinand si erodarea solului;
 • Descompunerea substantelor organice ( platforme de gunoi de grajd, gramezi de vegetatie etc.) care poate genera cantitati mari de CO2, NH3, CH4, H2S etc.;
 • Incendierea miristilor, care genereaza fum, cenusa, CO, hidrocarburi;
 • Circulatia autovehiculelor si lucrarile mecanizate din agricultura;
 • Extractie de petrol brut , dezbenzinare, depozitare produse petroliere, tratare-miscare titei;
 • Consumul casnic din gospodarii.
Calitatea solului

Caracterizarea agrochimica releva ca cernoziomurile din zona Biled au o reactie slab alcalina, sunt mijlociu aprovizionate cu fosfor, bine spre foarte bine cu potasiu, au o aprovizionare buna in humus si o asigurare buna cu azot, avand in ansamblu o fertilitate ridicata ce asigura premisele obtinerii unor recolte ridicate.

Referitor la incadrarea in clase de fertilitate (calitate), pentru categoria de folosinta << arabil >>, terenurile agricole se prezinta astfel:
 • Clasa I - 49,5%;
 • Clasa a II-a - 41,8%;
 • Clasa a III-a - 7,5%;
 • Clasa a IV-a - 1,1%;
 • Clasa a V-a - 0,1%.
Calitatea apei

Incadrarea Apei Mari in clase de calitate in anul 2005 (starea mediului 2005):

Clase de calitate
Regim oxigen Nutrienti Grad mineralizare Metale totale Micropoluanti Globala
IV III II II II IV

Caracterizarea calitatii apelor subterane freatice se efectueaza, de regula, pe baza interpretarii rezultatelor determinarii, atât a unor indicatori generali, cât si a unor indicatori specifici ce pot fi grupati in urmatoarele categorii:
 • Indicatorii fizici: pH;
 • Regimul de oxigen: oxigen dizolvat, CCO-Mn; CBO5; CCO-Cr;
 • Nutrienti: azotiti, azotati; amoniu; fosfor total; PO4.
 • Ioni generali: reziduu filtrabil uscat la 105o, cloruri, sulfati, Ca, Mg, sodiu, potasiu; Fetotal; Mn;
 • Micropoluanti anorganici: cianuri, hidrogen sulfurat, detergenti, fenoli;
 • Metale grele: arsen; cadmiu; crom; nichel; plumb; Cu;
 • Substante prioritare/prioritare periculoase: pesticide;
 • Indicatori bacteriologici: bacterii coliforme totale; bacterii coliforme fecale; numar de germeni la 370C (exprimati in numar coli/100 cm 3, respectiv prin nr.germeni/ml).
Interpretarea valorilor indicatorilor chimici analizati se realizeaza prin comparatie cu valorile admise (A) si admise in mod exceptional (AE) conform STAS 1342/91 - APA POTABILA si a Legii 458/2002 - Legea privind calitatea apei potabile.

In cazul apelor freatice preluate din foraje pentru pompari experimentale din zona Biledului s-au constat depasiri ale concentratiei de poluati admise prin legea 458/2002, la substante organice cu o depasire a concentatiei maxime de 2,4 ori, la mangan tot de 2,4 ori si de reziduu fix de 1,1 ori.

Calitatea apelor freatice este necorespunzatoare inregistrandu-se depasiri ale limitei maxim admise la urmatorii indicatori: amoniu de 60 ori, substante organice de 24,4 ori.

Zonele verzi

Anul acesta se va demara un proiect de ameliorare prin impadurire a unei suprafete de 57.34 ha, cu desfasurare pe o perioada de 5-7 ani.

Deseurile

Colectarea gunoiului menajer se realizeaza cu tractorul si remorca din dotarea primariei si cu sprijinul prestantilor beneficiari de ajutoare sociale , fiind dotati cu echipament de protectie.

Pe raza comunei Biled nu exista un loc special amenajat pentru depozitarea deseurilor, aceasta facandu-se la marginea localitatii, intr-o zona cu forma de relief negativa.

Tocmai pentru a remedia aceasta situatie s-a aprobat (hotararea nr. 14 din 19.04.2006 a CLB ) realizarea unui studiu de fezabilitate si a contributiei procentuale in functie de numarul de locuitori aferent comunei Biled, in vederea accesarii fondului de preaderare PHARE CES 2004 - "Schema de investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor".

Acest proiect se realizeaza in parteneriat public cu consiliile locale din localitatile Satchinez, Varias, Sandra, Dudesti Noi, Ortisoara si Becicherecul Mic , precum si avizul comisiilor de specialitate (hotararea nr. 11 din 29.03.2006 a CLB).
Adresa:
str. Principala,
nr. 359
Tel: 0256 37 70 01
Fax: 0256 37 73 00
• Adrese / Telefoane Utile
Politia 955, 412472
Pompierii 981, 411212
Salvarea 961, 411313
SMURD 981
Jandarmeria 956
Informatii 930,931,932
Asistenta sociala 979
Ora exacta 958
• Monitorul Comunei Biled
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.1
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.2-3
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.4
Monitorul nr 67 / ianuarie 2015
Monitorul nr 66/decembrie 2014
numere mai vechi...