logo guvernul romaniei primaria biled primaria timisoara
imagine cu primarul

Biroul de mediu - proiecte


Centru de colectare a deseurilor ECO 7 Satchinez S.R.L.

În data de 4 februarie 2010 a avut loc receptia utilajelor din cadrul proiectului "Centru de colectare a deseurilor ECO 7 Satchinez" S.R.L.

Obiectivul de activitate îl reprezinta colectarea selectiva a deseurilor si anume plastic si hârtie, precum si reciclarea si valorificarea deseurilor sau orice activitati conexe de comercializare a acestora. Din acest motiv, noi toti va trebui sa ne obisnuim sa grupam deseurile conform naturii lor de provenienta, în caz contrar riscam ca gunoierii sa refuze sa ne recolteze deseurile care nu sunt sortate pe categorii.

Având în vedere ca receptia lucrarilor a fost facuta anul trecut, singurul obstacol în calea demararii activitatii îl reprezinta înfiintarea societatii comerciale cu raspundere limitata, prin intermediul careia statia de sortare de la Satchinez sa îsi desfasoare activitatea. Aceasta societate va avea un capital social în suma de 1.000 lei. Din aceasta societate vor face parte 7 comune: Satchinez, Varias, Biled, Sandra, Dudestii Noi, Ortisoara si Becicherecul Mic. Comuna Biled va participa la profitul si pierderile societatii într-un procent de 13,87%. S.C. Centru de colectare deseuri ECO 7 Satchinez S.R.L. va avea sediul social în comuna Satchinez, judetule Timis si va fi administrata de un Administrator Unic, în persoana doamnei Chelmus Daciana. Mandatul administratorului se va stabili pentru o perioada de 1 an de la data constituirii societatii.

Proiect ÎmpadurireProiectul de împadurire se afla depus la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Timisoara - Inspectoratul Teritorial de Regim silvic si de vânatoare Timisoara.

Suprafata ce urmeaza a fi împadurita este de 57,34 hectare.

Terenul ce urmeaza a fi împadurit este de 3 categorii, si anume:
- pasune - în suprafata de 16,68 ha, având parcelele 647/1, 631/3, 628/2, 628/1, 627/1, 611/1, 611/2
- arabil - în suprafata de 14,02 ha, având parcelele 632/1, 635/1, 629/1, 630/1, 613/1.
- neproductiv - în suprafata de 26,64 ha, având parcelele 427/2, 633/1, 638/1, 644/1, 645/2, 640/1.

Canalizare Menajera si Statie de Epurare Ape Uzate în Comuna Biled, Judetul TimisProiectul a fost depus la Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, actualmente Ministerul Mediului si Padurilor, în data de 16 octombrie 2009, cu numarul de înregistrare 53402.


Adresa:
str. Principala,
nr. 359
Tel: 0256 37 70 01
Fax: 0256 37 73 00
• Adrese / Telefoane Utile
Politia 955, 412472
Pompierii 981, 411212
Salvarea 961, 411313
SMURD 981
Jandarmeria 956
Informatii 930,931,932
Asistenta sociala 979
Ora exacta 958
• Monitorul Comunei Biled
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.1
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.2-3
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.4
Monitorul nr 67 / ianuarie 2015
Monitorul nr 66/decembrie 2014
numere mai vechi...