logo guvernul romaniei primaria biled primaria timisoara
imagine cu primarul

Taxe si impozite


Inspector Financiar:
d-na Carmen Lutoiu


Acte necesare pentru eliberarea certificatului fiscal:
 • dovada proprietatii pentru care se solicita certificatul fiscal;
 • imputernicire (daca este cazul);
 • taxe si impozite echitate la zi (documente din care sa rezulte achitarea taxeor si impozitelor datorate bugetului local);
 • extras C.F. sa nu depaseasca 30 de zile;
 • copie act proprietate (contract vinzare-cumparare pentru cladiri sau titlu de proprietate pentru terenuri);
 • cerere tip.


Etapele ce trebuie parcurse pentru obtinerea certificatului fiscal:
 • Completare cerere (in care sa fie trecuta adresa completa);
 • Depunere la registratura (cerere + copie chitanta plata);
 • Achitarea taxei de 8 Lei la Casierie;
 • In termen de 3 zile de la depunerea actelor se elibereaza Certificatul Fiscal (la registratura).


Documente necesare pentru inregistrari masini:
 • act identitate proprietar - copie;
 • contract vanzare-cumparare sau factura de unde cumpara masina;
 • carte de identitate autoturism - copie;
 • declaratie de impunere fiscala;
 • cerere tip.


Documente necesare pentru radieri masini la cerere:
 • certificat fiscal - se obtine de la compartiment taxe si impozite;
 • adeverinta ca detine spatiu pentru depozitare - se obtine de la compartiment taxe si impozite;
 • certificatul de radiere - de la Politia Rutiera Timisoara;
 • cerere tip.


Documente necesare pentru inscrieri mopede:
 • cerere de inscriere;
 • contract vanzare-cumparare;
 • act identitate a persoanei;
 • declaratie notariala pe proprie raspundere ca este proprietarul de drept;
 • hitanta achitare numar moped (copie);
 • cerere tip.


Documente necesare pentru radieri mopede:
 • cerere radiere de scoatere din evidenta (a vehiculelor presupuse inmatriculate);
 • certificate radiere;
 • contract vanzare-cumparare;
 • cerere tip.


Documente necesare pentru scutire de la plata impozitelor:
 • cerere - depusa in luna Ianuarie a anului in curs;
 • act doveditor care atesta calitatea de veteran sau deportat;
 • certificat medical din care sa reiasa gradul de handicap;
 • copie act de identitate;
 • extras C.F. (carte funciara) sa nu depaseasca 30 de zile;
 • cerere tip.


Declaratie de impunere privind mijloacele de transport persoane juridice
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri
Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe teren
Delaratie de impunere privind mijloacele de transport peste 12 tone persoane juridice
Declaratie / decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate pentru persoane juridice
Declaratie / decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru persoane juridice
Adresa:
str. Principala,
nr. 359
Tel: 0256 37 70 01
Fax: 0256 37 73 00
• Adrese / Telefoane Utile
Politia 955, 412472
Pompierii 981, 411212
Salvarea 961, 411313
SMURD 981
Jandarmeria 956
Informatii 930,931,932
Asistenta sociala 979
Ora exacta 958
• Monitorul Comunei Biled
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.1
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.2-3
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.4
Monitorul nr 67 / ianuarie 2015
Monitorul nr 66/decembrie 2014
numere mai vechi...