logo guvernul romaniei primaria biled primaria timisoara
imagine cu primarul

Starea civila

GENERALITATI


Mircea Negriu


înregistrarea actelor si faptelor de stare civila si înscrierea mentiunilor se fac la cerere, pe baza declaratiei persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, în conditiile prevazute de lege.

In caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civila, persoanei îndreptatite i se elibereaza, la cerere, un nou certificat, cu perceperea taxei legale de timbru. Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie sa cuprinda, în mod amanuntit, imprejurarile în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus. Când exista suspiciuni cu privire la sinceritatea celor declarate de solicitant, ofiterul de stare civila întocmeste un referat, care se trimite, impreuna cu cererea, unitatii de politie competente, pentru efectuarea de verificari.

Pe baza actelor de stare civila se elibereaza certificate de nastere si de casatorie titularilor sau reprezentantilor legali ai acestora, iar certificate de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptatite.

Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane împuternicite prin procura speciala. Astfel:
- certificatele de nastere sau de casatorie înregistrate de Serviciul de Stare Civila (pierdute, sustrase, degradate), se elibereaza numai titularilor actelor, pe baza unei cereri si a actului de identitate valabil; certificatul de casatorie se poate elibera unuia dintre soti sau, la cerere, ambilor soti.
- certificatele de deces înregistrate de Serviciul de Stare Civila (pierdute, sustrase, degradate), se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane îndreptatite, pe baza unei cereri si a actului de identitate al solicitantului;

în cazuri deosebite
- persoane grav bolnave, netransportabile, internate în unitati sanitare si de protectie sociala etc., se elibereaza certificatele de nastere sau de casatorie si altor persoane, în afara celor prevazute mai sus, cu aprobarea primarului.
- cetatenii ale caror acte de stare civila au fost înregistrate de Serviciul de Stare Civila din cadrul altor primarii, din alte localitati si nu se pot deplasa personal, în vederea obtinerii certificatelor respective, pot depune personal o cerere la Serviciul Starii Civile pe teritoriul caruia au domiciliul sau resedinta (fapt ce rezulta din actul de identitate prezentat), care va solicita primariei la care a fost înregistrat actul de stare civila, transmiterea certificatului solicitat.
- cetatenilor români cu domiciliul în strainatate si cetatenilor straini ale caror acte de stare civila sunt înregistrate la Serviciile de Stare Civila Române, li se vor elibera certificate pe baza pasaportului;
- cetatenii cu domiciliul sau resedinta în strainatate a caror nastere sau casatorie au fost înregistrate de Serviciile de Stare Civila Române, pot solicita eliberarea certificatului si, prin împuternicit cu procura speciala, autentificata în tara, de un notar public, iar în strainatate de Oficiul Consular Român din statul de domiciliu;
- cererile privind procurarea si eliberarea certificatelor de stare civila ale cetatenilor straini, ale caror acte si fapte de stare civila s-au produs si s-au înregistrat în România, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale acestor tari, acreditate în România, precum si ale cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta în strainatate, adresate misiunilor diplomatice si oficiilor consulare de cariera ale României sau Ministerului Administratiei si Internelor, vor fi solutionate de Ministerul Administratiei si Internelor.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA DECESULUI:

- BI/CI defunct,
- Certificat constatator medical al decesului,
- Certificate de nastere, casatorie defunct,
- Certificat nastere sot supravietuitor,
- Livretul militar, pentru barbatii decedati pana la varsta de 54 de ani,
- BI/CI declarant

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CASATORIEI:

- BI/CI viitori soti,(obligatoriu domiciliul a cel putin unuia din soti in comuna Biled)
- Certificate medicale prenuptiale,
- Certificate de nastere,
- Sentinte civile de divort, ramase definitive si irevocabile in original sau copie legalizata,
- Adeverinta de cutuma (in cazul casatoriei cu un cetatean strain).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA NASTERII:

- CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NASTERII,
- Certificatul de nastere al mamei,
- BI/CI al mamei,
- BI/CI al declarantului (daca nasterea nu este declarata de mama),
- Certificatul de casatorie al parintilor (daca este cazul).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA:

- cerere tip,
- BI/CI al solicitantului,

DOCUMENTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA ACTULUI DE CASATORIE:

- cerere tip,
- BI/CI al solicitantului,
- Actul de casatorie in original, copie legalizata, traducere legalizata,
- Certificatele de nastere ale sotilor (certificatul de nastere emis de autoritati straine va fi prezentat in copie legalizata, va fi tradus si legalizat)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU TRANSCRIEREA ACTULUI DE NASTERE:

- cerere tip,
- BI/CI al solicitantului,
- Actul de nastere in original, copie legalizata, traducere legalizata,
- certificatele de nastere si casatorie ale parintilor (certificatul de nastere emis de autoritati straine va fi prezentat in copie legalizata, va fi tradus si legalizat)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI FINANCIAR LA CONSTITUIREA FAMILIEI:

- cerere tip,
- BI/CI al sotilor,
- copie certificate de casatorie.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA LIVRETULUI DEFAMILIE:

- cerere tip,
- BI/CI al sotilor,
- copii ale certificatelor de nastere ale sotilor,
- copie certificate de casatorie,
- copiile certificatelor de nastere ale copiilor
 
Adresa:
str. Principala,
nr. 359
Tel: 0256 37 70 01
Fax: 0256 37 73 00
• Adrese / Telefoane Utile
Politia 955, 412472
Pompierii 981, 411212
Salvarea 961, 411313
SMURD 981
Jandarmeria 956
Informatii 930,931,932
Asistenta sociala 979
Ora exacta 958
• Monitorul Comunei Biled
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.1
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.2-3
Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.4
Monitorul nr 67 / ianuarie 2015
Monitorul nr 66/decembrie 2014
numere mai vechi...